Metody badania szczelności dachów płaskich

Metoda Dymowa

Jest stosunkowo nową metodą, która polega na wprowadzaniu gazu pod powierzchnię pokrycia dachu. Lekki gaz, który w miejscach przerwanej powłoki dachowej wydostaje się w postaci mgły wodnej, wskazuje miejsca nieszczelności.

Metoda służy badaniu dachów płaskich, niezależnie od zastosowanego rodzaju pokrycia. Prostota jej zastosowania nie daje jednak efektu w postaci określenia dokładnego obszaru zawilgocenia. W celu uzyskania takiego parametru, należy użyć detektora gazu.

Metoda jest całkowicie bezpieczna, a dym nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Metoda Gazowa

Polega na wprowadzaniu niepalnego i nietoksycznego gazu pod warstwę izolacji dachowej.

Proces ten wymaga wykonania niewielkich otworów w hydroizolacji.

Ten wariant jest metodą bardzo skuteczną, pod warunkiem wykorzystania jej przez doświadczoną ekipę, wyposażoną w detektory gazu.

To rozwiązanie możliwe jest do zastosowania na dachach płaskich, pamiętając jednak, że z racji konieczności swobodnego rozprowadzenia gazu pod izolacją, jest niemożliwa jest do zastosowania, gdy zastosowane pokrycie dachu jest przyklejone do podłoża na stałe.

Metoda Elektrooporowa

Metoda ta oparta jest na badaniu zmiennego potencjału pola w materiałach izolacyjnych. Urządzenie pomiarowe uziemiane jest w zlokalizowanym miejscu przecieku.

Jest możliwa do przeprowadzenia w jednym z dwóch wariantów: suchym i mokrym. Wariant suchy wymaga aby dach był całkowicie suchy, przed przystąpieniem do prac; natomiast wariant mokry wymaga równomiernego zmoczenia poszycia dachu bezpośrednio przed badaniem.

Metoda Termowizyjna

Pozwala wykrywać wilgoć w pokryciach papowych za pomocą urządzeń termograficznych i polega na analizie rozkładu temperatury na powierzchni dachu.

Metoda ta wykorzystuje dwa warianty przeprowadzenia badania. Pierwszy polega na wykonaniu badania termowizyjnego w nocy, wykorzystując w tym celu, naturalnie nagrzane  w ciągu dnia, pokrycie dachowe. Stygnięcie obszarów zawilgoconych następuje wolniej niż obszarów suchych. Różnice temperatur powierzchni są rejestrowane i odczytywane na termogramach.

Drugi wariant stosuje się w okresach o niższych wartościach temperatur zewnętrznych i polega na obserwacji utraty ciepła przez budynek. Obszary wilgotne będą miały niższy opór cieplny, niż obszary suche, powodując większy przepływ ciepła w miejscach zawilgoconych. Zastosowanie termografii umożliwia wykrycie w krótkim czasie zawilgoconych obszarów, także tych niewielkich.

Badania metodą termowizyjną należy wykonywać w nocy, gdy powierzchnie dachów są suche, a wiatr niewielki. Niemożliwe jest zastosowanie tej metody w przypadku dachów tzw. odwróconych i balastowych.

Po wykonanej usłudze przygotujemy szczegółowy raport. Dokumentacja będzie zawierać miejsca uszkodzeń na dachu, dokładny opis stanu technicznego dachu oraz zalecenia, jakie prace należy wykonać, aby rozwiązać problem nieszczelności dachu. Nasze usługi badania szczelności dachu wykonujemy w całej Polsce.