You are currently viewing Badanie szczelności dachu po zakończeniu prac
Badanie szczelności dachu po zakończeniu prac
  • Post category:Case study

Dachy już dawno przestały pełnić wyłącznie funkcję „nakrycia” budynku. Coraz częściej możemy spotkać na nich instalacje HVAC – od pojedynczych urządzeń do bardzo rozbudowanych systemów, instalacje fotowoltaiczne, stacje BTS, których liczba gwałtownie wzrasta wraz z rozwojem sieci 5G. Wszystkie te urządzenia wymagają, mniej lub bardziej regularnej, obsługi, a co za tym idzie generują na dachu ruch, który niestety wiąże się z powstawaniem uszkodzeń. Również prace związane z montażem instalacji bezobsługowych (oświetlenie, reklama) oraz odśnieżanie niosą ze sobą wysokie ryzyko powstania uszkodzeń. Dziury po wiertłach i gwoździach, rozcięcia membrany ostrymi przedmiotami i narzędziami (np. szlifierką kątowa), uszkodzenia powstałe wskutek zrzucania przedmiotów (np. cegieł, desek) z wysokości czy przesuwania rusztowania warszawskiego(!) po delikatnej membranie EPDM to przykłady znalezionych przez nas zniszczeń tylko w tym sezonie. 

Dachy posiadają zdolność retencji wody. Często od powstania nieszczelności do pojawienia się przecieku mija sporo czasu. Woda wpierw gromadzi się w dachu i wypływa dopiero, gdy dach nasiąknie i nie jest w stanie przyjąć więcej wody. Generuje to dodatkowe koszty związane z osuszaniem. Zapobiec temu można inwestując w systemu monitorowania wilgotności dachu, regularne badania szczelności oraz badania szczelności po zakończeniu prac na dachu.

Przykładem niech będzie jeden z warszawskich dachów, który badaliśmy bezpośrednio po zakończeniu prac dekarskich oraz bezpośrednio po instalacji systemu HVAC. Podczas pierwszego badania na powierzchni ok. 1100 m2 ujawniono 4 nieszczelności, podczas drugiego – 44 uszkodzenia mechaniczne. Badanie bezpośrednio po instalacji systemu HVAC pozwoliło uniknąć nabrania przez dach wody podczas jesiennych deszczy i kosztów związanych z osuszaniem.