Fotogrametria i katalogowanie dachów

Często zdarza się, że dachy płaskie nie są przedmiotem szczególnej uwagi i  kwestię regularnej konserwacji przesuwa się na liście priorytetów w zarządzaniu budynkami. Do momentu, w którym dojdzie do uszkodzenia poszycia dachowego lub przecieku. Uszkodzone obszary są zwykle bardzo trudne do zlokalizowania. Rzeczywiste obszary uszkodzeń dachu zwykle znajdują się w zupełnie innym miejscu i w znacznej odległości od widocznych zawilgoceń lub wycieków. W dłuższej perspektywie przenikająca do poszycia dachowego wilgoć uszkadza konstrukcję dachu i prowadzi do wzrostu kosztów eksploatacyjnych i operacyjnych, co z kolei prowadzi nieuchronnie do generowania nieprzewidzianych kosztów renowacji czy odbudowy.

Zdjęcia z wykorzystaniem drona, które zostaną złożone w model 3D dachu, stanowią doskonały materiał do analizy stanu faktycznego. Na modelu widzimy każdy centymetr dachu i za pomocą dedykowanego narzędzia możemy poddać go analizie. Możemy dokonać pomiarów, zaplanować remont poszycia lub ustawienie klimatyzacji i wentylacji.

Fotogrametria pozwala na monitorowanie dachu, poszycia, stanu technicznego zza biurka, bez konieczności każdorazowej inspekcji. Dokumentacja wraz z oceną stanu dachu płaskiego są dostępne online w portalu klienta Roof Management, co pozwala na odpowiedzialne zarządzanie każdym metrem kwadratowym dachu płaskiego, zgodnie z potrzebami.