Od sierpnia 2019 r. jesteśmy certyfikowanym partnerem SLD Professional Roof Management i tym samym nasz zasięg działania i innowacyjnych metod zarządzania dachami płaskimi rozszerzył się o teren Polski.

Dzięki ogromnej ilości szkoleń związanych z wykrywaniem przecieków na dachach płaskich przeprowadzonych przez Ekspertów z Niemiec i Austrii zarządzanie stało się i naszą specjalnością!