Systemy Alarmowe śniegu i zalania

Nośność dachów płaskich jest ograniczona. System alarmowy śniegu i zalania, SAS-307, monachijskiej marki TBM, to zaawansowany system wczesnego ostrzegania, służący do całorocznego monitorowania bieżącego obciążenia dachu. Rejestruje istniejące obciążenie, spowodowane topnieniem śniegu lub wodą deszczową na płaskim dachu i uruchamia alarm, gdy obciążenie osiągnie wartości krytyczne.

Alarm wstępny jest uruchamiany na poziomie ok. 60% dopuszczalnej wartości obciążenia, zaś alarm ewakuacyjny – przy 90% dopuszczalnego obciążenia dachu. Montaż systemu pomiarowego na całej powierzchni dachu jest bardzo prosty. Stacje pomiarowe są podłączone do centralnej elektroniki sterującej za pomocą gotowych do użycia, wtykowych kabli połączeniowych.

Stacje pomiarowe

Aby zwiększyć poziom zabezpieczenia, trzy stacje pomiarowe instalowane są w różnych miejscach na powierzchni dachu. W zależności od rodzaju wyposażenia, pojawiają się wizualne lub akustyczne komunikaty alarmowe, komunikaty o przeciążeniu lub alarmy za pośrednictwem istniejących systemów online oraz telefonicznych. Prawidłowa instalacja i regularna konserwacja systemów alarmowych oraz, związanych z nimi powierzchni dachu, jest częścią programu.

Centralnymi elementami systemu sygnalizacji śnieżnej i powodziowej SAS-307 są trzy stacje pomiarowe oraz centralny elektroniczny panel, z dotykowym ekranem operacyjnym. 

Szeroki zakres pomiarowy

Okrągłe stacje pomiarowe, o średnicy 50 cm, wykonane są z anodowanego aluminium i posiadają stopień ochrony IP 68, z przeznaczeniem do instalacji bezpośrednio na dachu.

Charakterystyka SAS-307

  • Zakres pomiaru: 10… 750 kg/m2
  • Dokładność pomiaru: +/- 2% max.
  • Prosty montaż
  • Szeroki zakres możliwości alarmujących (powiadomienia SMS, alarm dźwiękowy, alarm świetlny)
  • Zdalny dostęp (oparty na sieci, VPN)

Komunikat o przeciążeniu

Alarm wyzwalany w oparciu o predefiniowane obciążenia nominalne:

0 %
PREALARM
0 %
ALARM EWAKUACYJNY